Skestork (Platalea leucorodia)

Brabrand Sø 02.04.2017 16.40
Værnengene 15.05.2017 12.51
Værnengene 15.05.2017 14.54
Egå Engsø 02.08.2019 11.34
Årslev Engsø 09.08.2019 11.18
Lille Vildmose 02.07.2020 07.55
Lille Vildmose 02.07.2020 15.31
Lille Vildmose 02.07.2020 15.31
Lille Vildmose 02.07.2020 15.36
Lille Vildmose 02.07.2020 15.36
Årslev Engsø 16.06.2023 10.31
Årslev Engsø 16.06.2023 10.40
Årslev Engsø 16.06.2023 10.40
Årslev Engsø 16.06.2023 10.53
Årslev Engsø 16.06.2023 10.53
Årslev Engsø 16.06.2023 10.53
Årslev Engsø 16.06.2023 10.53
Årslev Engsø 16.06.2023 10.53
Årslev Engsø 16.06.2023 10.53
Årslev Engsø 16.06.2023 10.53
Årslev Engsø 16.06.2023 10.53