Stor Skallesluger (Mergus merganser)

Bygholm Å, Horsens 21.01.2016 11.59
Bygholm Å, Horsens 21.01.2016 11.59
Egå Engsø 20.11.2015 12.45
Egå Engsø 26.12.2019 13.01
Egå Engsø 18.12.2019 09.50
Egå Engsø 14.03.2015 12.19
Egå Engsø 27.04.2015 08.39
Egå Engsø 27.04.2015 08.39
Egå Engsø 28.01.2016 13.34
Egå Engsø 13.02.2016 13.53
Egå Engsø 13.02.2016 13.54
Vorup Enge, Randers 16.02.2016 14.55
Byghol Park, Horsens 14.02.2018 13.02
Byghol Park, Horsens 14.02.2018 16.29
Egå Engsø 02.03.2020 15.00