Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus)

Egå Engsø 11.05.2015 16.12
Egå Engsø 11.05.2015 16.12
Årslev Engsø 06.05.2015 07.06
Eskelund 11.07.2015 08.33
Eskelund 11.07.2015 08.34
Egå Engsø 19.05.2016 08.40
Egå Engsø 19.05.2016 08.40
Egå Engsø 14.05.2018 09.50
Egå Engsø 14.05.2018 09.57
Aarhus Å 30.05.2018 06.45