Løvsanger (Phylloscopus trochilus)

Nørre Strand, Horsens 05.08.2012 17.40
Ørnereden, Skåde Skov 01.07.2013 10.24
Stavtrup 06.05.2015 08.13
Årslev Engsø
Stavtrup 28.04.2018 09.23
Moesgård Skov 29.04.2018 13.53
Moesgård Strand 29.04.2018 14.42