Fiskehejre (Ardea cinerea)

Stadion-søerne 02.08.2012 16.23
Stadion-søerne 03.08.2012 14.43
Mindeparken 20.07.2014 15.10
Mindeparken 20.07.2014 15.14
Brabrand Sø 31.08.2014 15.30
Moesgård 11.09.2014 20.08
Årslev Engsø 22.04.2015 16.42
Døde Å 28.04.2015 13.20
Døde Å 28.04.2015 13.21
Stadion-søerne 28.04.2015 13.21
Forstbotanisk Have 05.06.2015 07.39
Mindeparken 14.06.2015 09.26
Mindeparken 14.06.2015 09.35
Egå¨Engsø 07.07.2015 14.09
Eskelund 28.11.2015 15.36
Nørre Strand, Horsens 21.01.2016 15.43
Eskelund 15.02.2016 17.31
Egå Engsø 31.03.2016 14.36
Døde Å 06.04.2016 15.03
Døde Å 06.04.2016 15.04
Egå Engsø 19.05.2016 08.31
Giber Å v. Skovmøllen 30.09.2016 14.00
Giber Å v. Skovmøllen 11.11.2016 15.59
Egå Engsø 03.12.2016 11.11
Moesgård
Forstbotanisk Have 25.04.2017 10.33
Forstbotanisk Have 23.11.2017 13.41
Thorsmølle
Brabrand Sø 11.12.2017 14.16
Pouls Dam, Thorsmøllle 02.03.2018 14.01
Pouls Dam, Thorsmøllle 02.03.2018 14.03