Blishøne (Fulica atra)

Døde Å 13.05.2019 10.58
Døde Å 18.05.2019 17.32
Stadion-søerne 03.04.2015 14.49
Forstbotanisk Have 19.06.2014 20.09
Stadion-søerne 19.05.2015 09.17
Stadion-søerne 19.05.2015 09.25
Stadion-søerne 19.05.2015 09.25
Stadion-søerne 27.05.2015 10.24
Stadion-søerne 27.05.2015 10.24
Stadion-søerne 27.05.2015 10.25
Stadion-søerne 05.06.2015 16.39
Stadion-søerne 06.06.2015 16.05
Døde Å 27.03.2020 08.07